Daftar Tenaga Kependidikan

Nama Tempat/ Tgl Lahir Jabatan Pendidikan
Syukri,  SE, ST.Kom               NIK.  2012 03 1979 006 Singkil,                     20 Maret 1979 Kepala               Tata Usaha Ekonomi  Unsyiah & Teknik   Komputer  USM
Anna Husna, S.Pd.I             NIK.  2012 08 1988  011 Samalanga,               28 Agustus 1988 Kasubag  Keupeg S1 Bahasa Inggris                                    IAIN  Ar-Raniry
Nina Rahmanita, S.PdI     NIK. 2012 01 1989 009 Samadua,                  01 Januari 1989 Kasubag Mahasiswa S1 Bimpen  IAIN                                   Ar-Raniry  Bna
Sri Hidayati, S.Sos.I            NIK. 2013 02 1987  019 Desa Tutong,                03 Feb 1987 Kasubag Perlengkapan S1 Fakultas  Dakwah IAIN                 Ar-Raniry
Refa Malasari, S.Pd           NIK. 2013 01 1986  022 Air Sialang,                02 Agustus 1988 Kasubag Akademik S1 Bahasa Inggris Unsyiah Banda Aceh
Wilda, A.Md                          NIK.  201402 199 2017 Keude Padang,              02 Febr 1988 Kepala Perpustakaan D3 Ilmu Perpustakaan IAIN              Ar-Raniry, Banda Aceh
Harry Kurniawan, MH

NIDN. 2112048801

Tapaktuan,

12 April 1988

Pusat Jaminan Mutu S2 Uiniversitas Diponegoro (Undip)
Ilham Mirsal, MA

NIDN. 2102088401

Pasie Raja,

02 Agustus 1984

Kepala Puslit  & Pengabdian S1 Hukum Islam IAIN                       Ar-Raniry
Taufik Hidayat, MA                NIK.  201308 1981017 Rantau Prapat,               12 Agustus 1981 Pusat Pengmb. Kewirausahaan S2 UIN  Ar-Raniry Banda Aceh
Finta Restu Darniati, M.Pd            NIDN. 227079001 Meukek, Pusat Pengamb.Bhs S2 Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara
M. Ali Akbar, M.PdI

NIDN. 2102078501

Medan,                        02 Juli 1985 Pusat Kegamaan dan Al-Qur’an S2 PTIQ Jakarta
Wahdini, ST.Kom                                  NIK.  2013 01 1986  021 Takengon,                                                   05 Januari 1986 Pusat Komputer S1 Fakultas Teknik USM Banda Aceh
Zulfamin                                  NIK.  2012 07 1979 020 Samadua,                           01 Juni 1988 Clening Service MAN 2  Banda Aceh